CAT - CAST

BUC és un objecte que forma una cavitat

 

També és el cos d'un vaixell.

O el ventre d'una persona, d'un animal

Omplir el BUC.

Per a nosaltres BUC és el cos i l'ànima del nostre restaurant.